HAVLÁT & PARTNERS

NAŠIM ÚSPECHOM JE VAŠA SPOKOJNOSŤ

O NÁS

Advokátska kancelária HAVLÁT & PARTNERS, založená v roku 1990, je jednou z najdlhšie pôsobiacich advokátskych kancelárií na slovenskom trhu.

Naša advokátska kancelária patrí k najrenomovanejším v Slovenskej republike. Stabilný tím advokátov poskytuje už vyše 30 rokov komplexný právny servis na profesionálnej úrovni vo všetkých oblastiach právnych služieb tak slovenským, ako aj zahraničným klientom v anglickom a nemeckom jazyku.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, pričom hľadáme nielen najvhodnejšie riešenia jeho súčasného problému, ale aj spôsoby, ako sa vyhnúť možným problémom v budúcnosti. Dlhoročná prax partnerov advokátskej kancelárie opierajúca sa o rozsiahle skúsenosti poskytuje záruku kvalitných služieb, ktoré zohľadňujú rozhodovaciu prax slovenských a aj zahraničných orgánov. Zároveň, mladá generácia v tíme dodáva našim právnym službám potrebnú dynamiku a inovačný nadhľad.

Naša profesionalita, osobitý prístup a flexibilita nám získala dôveru našich spokojných klientov. Sme presvedčení, že sa stanete ďalším z nich.

JUDr. Ján Havlát
zakladateľ a managing partner 

NAŠE PRÁVNE SLUŽBY

Konkurz a reštrukturalizácie

Pracovné právo

Občianske právo

Rodinné právo

Trestné právo

Sporová agenda

Duševné vlastníctvo

Stavebné právo a nehnuteľnosti

Právo v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a poľovníctva

Register partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod

Správne právo

Verejné obstarávanie

Právo informačných technológií/média/data protection

Hospodárska súťaž

Bankovníctvo a financie

NÁŠ TÍM

JUDr. Ján Havlát

havlat@havlat.sk

ZAKLADATEĽ A MANAGING PARTNER

JUDr. Romana Bdžochová

rbdzochova@havlat.sk

PARTNER

Mgr. Marek Benedik

mbenedik@havlat.sk

PARTNER

Mgr. Diana Bieliková

dbielikova@havlat.sk

PARTNER

Mgr. Ing. Róbert Havlát

rhavlat@havlat.sk

PARTNER

JUDr. Mgr. Miroslav Horváth

mhorvath@havlat.sk

PARTNER

JUDr. Michaela Matušíková

mmatusikova@havlat.sk

PARTNER

JUDr. Marek Šmida

msmida@havlat.sk

PARTNER

Mgr. Miroslava Kotuličová

mkotulicova@havlat.sk

ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

Ing. Katarína Gondová

kgondova@havlat.sk

VEDÚCA EKONOMICKÉHO ODDELENIA PREKLADATEĽKA (Nemecký jazyk)

Gertrúda Štoffanová

gstoffanova@havlat.sk

OFFICE MANAGER

Lucia Madejová

havlat@havlat.sk

ASISTENTKA

AKTUALITY

Koniec špekulácií pri nadobúdaní vlastníckeho práva vydržaním

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 23. schôdzi dňa 27.01.2021 definitívne schválila prijatie novely zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok ( ktorým sa má posilniť ochrana vlastníckeho práva a právna istota pri nadobúdaní vlastníckeho práva vydržaním, ...

Nájom nebytových priestorov v čase Koronavírusu

Z dôvodu ohrozenia šírením nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 pristúpila Slovenská republika k prijatiu viacerých opatrení v záujme zabránenia tomuto šíreniu a v záujme ochrany ľudského zdravia. Jedným z takýchto opatrení je aj uzatvorenie množstva prevádzok poskytujúcich rôzne druhy tovarov a služieb, a to v súčasnosti až do odvolania.

Advokátska komora koná správne

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa od nástupu do funkcie pustila do reformy justície naplno, až sa niekedy zdá, že argumenty zainteresovaných zostávajú nepovšimnuté.

Súd neumožnil spravodlivý proces

Štát prijal v súvislosti s pandémiou mimoriadne opatrenia, ktoré mali ambíciu ochrániť subjektívne práva účastníkov právnych vzťahov. Nesprávnym výkladom sa stal pravý opak.

Zamestnancom uberajú práva

Právny poriadok je tvorený množstvom predpisov a noriem, ktoré by mali byť interpretované vo vzájomnej súvislosti, aby nedochádzalo k nesprávnej aplikácii právneho poriadku ako celku.

Právo nestačí na premnoženú zver

Nedávno sa na pôdu Národnej rady Slovenskej republiky a do pozornosti médií dostala téma poľovníctva. Ministerstvo pôdohospodárstva má v príprave nový zákon o poľovníctve.

NAŠI PARTNERI

Česká republika: Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o.
Rakúsko: Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH, Graf & Pitkowitz Rechtsanwälte Gmb, Preslmayr Rechtsanwälte OG
Nemecko: Siebeke Lange Wilbert, Bossi, Ufer & Ziegler, BOCKHORNI & KOLLEGEN – PATENT & RECHTSANWÄLTE

NAŠA KANCELÁRIA

Rudnayovo námestie 1
811 01 Bratislava
Slovenská republika
-
Tel.: +421/2/54 41 01 02
Fax: +421/2/54 41 01 03
-
GPS
48.1420957224789,
17.10463435556076

2021 Havlát & Partners - Web Created by ReDS, s.r.o.